20210
YÜKLENİYOR...

Holstein

Hollanda’nın Kuzey Hollanda ve Batı Friesland bölgelerinde geliştirildiği için bu ırk Holstein-Friesian adını almıştır. Bos primigenius’tan kök almıştır. Bu ırk için çeşitli ülkelerde Holstein-Friesian ve Siyah-Alaca gibi adlar kullanılmaktadır. Türkiye’de bu ırk Holstein, Hollanda ve Siyah-Alaca isimleri ile anılmaktadır. Dünyada en yaygın olan sığır ırklarından birisidir. En çok yetiştirildiği ülkeler arasında Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Almanya, Danimarka, Fransa ve İsrail sayılabilir. Daha az sayıda olmakla birlikte, diğer bütün Avrupa ülkelerinde ve bu arada Türkiye’de de yetiştirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki Siyah-Alaca sığırları süt verimine büyük ağırlık verilerek yetiştirildiklerinden, vücut tipi bakımından sütçü ırklara yakındırlar. Avrupa ülkelerinde yetiştirilen Siyah-Alaca sığırları ise tam anlamı ile kombine verimlidirler. Bu ırk sığırlar Türkiye’ye 1958 yılında başlayarak getirilmişlerdir.

Siyah-Alaca ırkında vücut örtüsünün rengi siyah-beyaz alacadır; yani hayvanın vücudu üzerinde siyah ve beyaz renkler büyük parçalar halinde yanyana bulunmaktadır. Siyah-Alaca sürülerinde nadiren de olsa düz siyah, düz beyaz ve kırmızı beyaz alaca buzağılar da doğabilir. Ancak bu gibi bireyler çoğu ülkelerdeki Siyah-Alaca Yetiştiricileri Dernekleri’nce sürü kitabına (herdbook) kaydedilmezler. Bu ırk Hollanda’nın serin iklimli ve bol otlakları olan bölgelerinde geliştirildiğinden, bakım ve besleme koşulları iyi olmayan yerlerde ve iklimi sıcak bölgelere iyi uyum gösterememektedir.

Siyah-Alaca ırkında inek başına bir laktasyondaki ortalama süt verimi ülkelere göre önemli farklılıklar göstermektedir. Ortalama süt verimi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da 5500-6500 kg, İsrail’de 5000-5500 kg, İngiltere, Hollanda ve Federal Almanya’da 4250-4500 kg düzeyindedir. Türkiye’de bu ırk sığırlar çok değişik koşullarda yetiştirildiklerinden çeşitli sürülerde süt verimi düzeyleri büyük farklılıklar göstermektedir (3000 kg ile 550 kg arasında). Ortalama laktasyon süresi 300-320 gündür. Siyah-Alaca ırkı dünyanın en yüksek süt veren sığır ırkı olmakla birlikte sütteki yağ oranı diğer kültür ırklarına bakınca düşüktür (%3.5-3.8). Genel olarak sütte yağ oranı yüksek olan ırklarda sütteki diğer katı maddeler (protein, karbonhidrat, v.b.) oranı da yüksek ve yağ oranı düşük olan ırklarda diğer katı maddeler oranı da düşük olduğundan, bu ırkın sütünde yağ dışındaki katı maddeler oranı da düşüktür.

Özellikle Avrupa ülkelerindeki Siyah-Alaca yetiştiriciliğinde, et verimi de süt verimine yakın düzeyde önem taşımaktadır. Bu ülkelerde Siyah-Alaca ırkının ıslahı için uygulanan seleksiyon programlarında süt verimi özellikleri yanında et verimi özelliklerine de yer verilmektedir. Genel olarak, bu ırkın erkek buzağılarının ortalama doğum ağırlığı 40-42 kg, 6. ay ağırlığı 160-170 kg, 18. ay ağırlığı 450-500 kg ve 18. aylığa kadarki günlük canlı ağırlık artışı düzenli bir besleme altında 0.9-1.0 kg kadardır. 1-1.5 yaş arasındaki erkeklere uygulanan 3-4 aylık yoğun beside ise günlük canlı ağırlık kazancı 1.0-1.1 kg düzeyindedir. İneklerin ortalama canlı ağırlığı 550-600 kg dolayındadır. Bu ırk inekler Charolais gibi etçi ırkların boğaları ile birleştirildiklerinde besi gücü daha iyi olan melez kesim hayvanları elde edilebilmektedir. Birçok ülkelerde Siyah-Alaca ırkından et üretiminde saf olarak yararlanıldığı gibi, bu şekilde etçi ırklarla melezleme yapılarak da yararlanılmaktadır.

Siyah-Alaca ırkı Hollanda’nın çok iyi bakım ve besleme ve serin iklim koşulları altında geliştirilmiş bir ırktır. Bu nedenle verim yeteneklerin en iyi bir biçimde bol yem üretilebilen serin iklimli ovalık bölgelerde gösterebilir; sıcak iklim ve fakir bakım ve besleme koşulları altındaki uyum durumu iyi değildir. Bununla birlikte, yüksek süt verme yeteneği ve et veriminin de iyi olması nedeniyle bu ırk dünyanın birçok ülkelerine yayılmıştır ve bu ülkelerdeki sayıları diğer ırklar aleyhine sürekli artmaktadır.

Siyah-Alaca ırkının Türkiye’de yetiştirilmesine 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden Bursa Karacabey Harası’na getirilen inek ve boğalarla başlanmıştır. Sonraki yıllarda Federal Almanya, İngiltere, İsrail, Danimarka ve tekrar Amerika Birleşik Devletleri’nden devlet hayvancılık kurumlarına ve bazı özel işletmelere Siyah-Alaca inek ve boğalar ithal edilmiştir. Gerek yapılan bu ithaller ve gerekse ülkede yetiştirilen hayvanlarla Siyah-Alaca sığır populasyonu giderek büyümektedir. Bu ırk sığırlar Türkiye’de daha çok Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nde yetiştirilmektedir. Siyah-Alaca ırkının en yaygın olduğu iller Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Sakarya, Adana ve Antalya illeridir. Bu illerde saf Siyah-Alaca yetiştiriciliği yapan modern işletmeler vardır. Ayrıca, bu illerdeki yerli ırk sığırların Siyah-Alaca ırkı ile melezlenerek ıslah edilmeleri için de çalışmalar yapılmaktadır. Sun’i ve tabii tohumlama yoluyla yürütülen bu çalışmalar için gerekli Siyah-Alaca boğaları, ilgili bölgelerde bulunan devlet hayvancılık kurumlarındaki elit Siyah-Alaca sürülerinden ve özel sığırcılık işletmelerinden sağlanmaktadır.
 

image